مفید فایل

فروشگاه جامع محتوای آموزشی از پایه اول ابتدایی تا دبیرستان

خریدی  مطمئن با محصولات با کیفیت آموزشی کلکسیون پاور پوینت های کلاس ششم درس آزاد هشتم و سیزدهم ششم ابتدایی پاورپوینت درس چهارده مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی پاورپوینت آموزش درس هشتم عربی پایه نهم پاورپوینت درس سیزده مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

اطلاعیه فروشگاه

کلیه محصولات فایلی ارائه شده در این فروشگاه مربوط به استفاده ،معلمان ، والدین و دانش آموزان کلاس ششم به صورت اختصاصی توسط گروه آموزشی معلمان تهیه شده است لذا هر گونه حق مادی و معنوی محصولات ارائه شده محفوظ می باشد هر گونه استفاده از تالیفات و محصولات ارائه شده در این سایت بدون اجازه کتبی از صاحب اثر تحت هر نوع قالب انتشار شده ، غیر شرعی و غیر قانونی بود قابلیت پیگیری قانونی دارد.

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
نمونه تجربیات مدون معلم مدرسه ابتدایی جهت ارتقا شغلی 6,000 تومان
نمونه تجربیات مدون مدیر ابتدایی جهت ارتقا شغلی 11,500 تومان
پاورپوینت آموزش درس سیزده کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( زیستگاه ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس دوازده کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( گوناگونی گیاهان ) 6,000 تومان
پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی ( پُست) 2,500 تومان
پاورپوینت آموزش درس یازده کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( بی مهره ها ) 6,000 تومان
پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (مکان های مدرسه را بشناسیم) 3,500 تومان
پاورپوینت درس 13 علوم تجربی پایه سوم ابتدایی (هر کدام جای خود2) 3,500 تومان
پاورپوینت درس 13 علوم تجربی پایه سوم ابتدایی (هر کدام جای خود2) 3,500 تومان
پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی ( خانه ی شما کجاست) 3,500 تومان
پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (مدرسه ی دوست داشتنی ما) 5,000 تومان
پاورپوینت آموزشی هدیه ای آسمانی پایه ی پنجم ابتدایی درس دوازدهم(خورشید پشت ابر) 3,500 تومان
پاورپوینت آموزشی هدیه ای آسمانی پایه ی پنجم ابتدایی درس یازدهم(سرو سر بلند سامرا) 4,500 تومان
پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (از خانه محافظت کنیم) 3,500 تومان
پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (خانه ی شما چه شکلی است؟) 3,500 تومان
پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (خانه ها با هم تفاوت دارند) 3,500 تومان
پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (خانه ها با هم تفاوت دارند) 3,500 تومان
پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (خانه ام را دوست دارم) 3,500 تومان
پاورپوینت علوم تجربی پایه هشتم فصل10 (مغناطیس) 5,000 تومان
پاورپوینت علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس دوازدهم (هر کدام جای خود1) 5,000 تومان
پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی (درست مصرف کنیم) 3,500 تومان
پاورپوینت آموزش علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس یازدهم (بکارید و ببینید) 3,500 تومان
پاورپوینت آموزش علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس دهم (نیرو، همه جا2) 6,000 تومان
آزمون مداد کاغذی نسبت و تناسب پایه پنجم ابتدایی ( فصل سوم ) 2,500 تومان
پاورپوینت آموزش علوم تجربی پایه سوم ابتدایی (نیرو، همه جا1) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس15( کوه ها و دشت های زیبا) 5,000 تومان
پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس14( سفری به شهر باستانی کرمانشاه) 5,000 تومان
پاورپوینت آموزش علوم تجربی پایه سوم ابتدایی (نور و مشاهده ی اجسام) 6,000 تومان
پاورپوینت خوانداری درس دوازدهم کلاس سوم ابتدایی 3,500 تومان
پاورپوینت نوشتاری درس دوازدهم کلاس سوم ابتدایی 3,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس دهم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( بدن ما 2 ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس نهم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( بدن ما 1 ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس نهم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم دوره اول متوسطه (ظهور اسلام در شبه جزیرۀ عربستان) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس هشتم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( آسمان در شب ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس هفتم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( آهن ربا در زندگی ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی علوم تجربی پنجم دبستان مطابق با اخرین تغییرات کتاب درسی 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی علوم تجربی پنجم دبستان مطابق با اخرین تغییرات کتاب درسی 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس ششم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( سنگ ها ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس نهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( پیشرفت های علمی مسلمانان ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس هشتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( انرژی را بهتر مصرف کنیم ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس10(مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند؟) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس9(نخستین شهرها چگونه بوجود آمده اند؟) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس هفتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( طلای سیاه ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس پنجم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( گرما و مادّه ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس8(نخستین روستاها چگونه بوجود آمده اند؟) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( عوامل موثّر در کشاورزی ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس چهارم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( انرژی الکتریکی ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس چهارم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( چگونه تصمیم بگیریم ؟) 6,000 تومان
پاورپوینت درس سوّم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( انرژی ، نیاز هر روز ما ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی درس 2مطالعات اجتماعی پایه پنجم (احساسات ما ) 6,000 تومان
پاورپوینت درس دوّم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( مخلوط ها در زندگی ) 6,000 تومان
پاورپوینت درس اول کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( زنگ علوم ) 6,000 تومان
پاورپوینت درس سوّم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( تصمیم گیری چیست ؟) 6,000 تومان
پاورپوینت درس دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( آداب دوستی) 6,000 تومان
پاورپوینت درس دوم کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( سرگذشت دفتر من ) 6,000 تومان
پاورپوینت درس اول کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی ( زنگ علوم ) 6,000 تومان
پاورپوینت درس اول کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( دوستی) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس13(سفری به تخت جمشید 2) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس 1(همسایه ما) 6,000 تومان
پاور پوینت آموزشی فصل اول ریاضی پایه ششم برای معلمان و دانش آموزان 11,500 تومان 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی درس اول مطالعات اجتماعی پایه پنجم (من با دیگران ارتباط برقرار می کنم) 6,000 تومان
پاورپوینت درس بیست و چهارم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (خرمشهر در دامان میهن ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی درس 9علوم تجربی پایه سوم ابتدایی ( نیرو همه جا 1 ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی درس 22مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازی ویرانه ها ) 6,000 تومان
پاورپوینت درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( ویژگی های دریاهای ایران ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی درس 21مطالعات اجتماعی پایه پنجم (کشورگشایان بی رحم ) 6,000 تومان
پاورپوینت درس شانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( لباس از تولید تا مصرف ) 6,000 تومان
پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (کشور های همسایه ایران ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی درس 20مطالعات اجتماعی پایه پنجم (وزیران کاردان ، شهرهای آباد) 6,000 تومان
پاورپوینت درس سیزدهم کتاب علوم پایه ششم ( سالم بمانیم ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی درس 19مطالعات اجتماعی پایه پنجم (ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی درس 18مطالعات اجتماعی پایه پنجم سفر به کربلا (2) 3,500 تومان
پاورپوینت آموزشی درس 17مطالعات اجتماعی پایه پنجم سفر به کربلا (1) 6,000 تومان
پاورپوینت درس 16مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (مدینه شهر پیامبر(ص) ) 6,000 تومان
پاورپوینت ریاضی ششم فصل ششم(تناسب و درصد) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش درس هشتم علوم پایه ششم ( طراحی کنیم و بسازیم ) 6,000 تومان
پاورپوینت ریاضی ششم فصل پنجم (اندازه گیری) 11,500 تومان 6,000 تومان
پاورپوینت درس 15مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (بازگشت از سفر حج ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش لغت نامه و ترجمه متن درس ششم عربی کلاس هشتم ( في السّفر ) 9,500 تومان
پاورپوینت آموزشی درس11 علوم پنجم ابتدایی(بخوریدو بکارید) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزشی درس10 علوم پنجم ابتدایی(خاک با ارزش) 6,000 تومان
پاورپوینت درس 9 علوم پنجم ابتدایی 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش نکات دستوری درس هشتم عربی پایه نهم ( فعل ماضی استمراری ) 9,500 تومان
پاورپوینت درس 14مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (زندگی نواحی مختلف زمین ) 6,000 تومان
پاورپوینت آموزش نکات دستوری درس هفتم عربی کلاس نهم ( ترکیب وصفی -ترکیب اضافی ) 9,500 تومان
پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (حرکت های زمین ) 6,000 تومان
پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (کشور های همسایه ایران 2 ) 6,000 تومان
پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (کشور ما چگونه اداره می شود؟) 6,000 تومان
پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی (آیا ما مثل هم هستیم) 6,000 تومان
گذر رودخانه -نمونه انشای آزاد صفحه 21 درس اول مهارتهای نوشتاری پایه نهم 2,500 تومان
پاورپوینت تدریس درس هزار کلاس سوم 3,500 تومان
فصل دوم پایان نامه بررسی تأثیر اعتماد اجتماعي بر مشاركت در شهر ستان ..... 23,000 تومان
نمونه سئوال آئین نگارش فارسی کلاس ششم خرداد ماه1393 +پاسخنامه 2,500 تومان
نمونه سئوال املای فارسی کلاس ششم 1393خرداد ماه + پاسخنامه 2,500 تومان

تعداد صفحه(1):